Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Men ved De hvad, Vilsac, - og hun talte noget roligere - man kan fødes med de besynderligste Ønsker. Gjætter De, hvad der som Barn var mit høieste Ønske ? Det var latterligt. . . At komme til en Skov, saa stor og sval og der finde ved en Kilde, der rislede, en Blomst, der vilde bøie sig imod mig, og Stængelen vilde løfte mig saa høit; og saa vilde de lukke sig sammen, de hvide Blade, om mig og vugge mig saa blidt. Ja, det nytter ikke, at De le'r. For jeg tror alligevel, at det var den gamle Ide, som lod mig bygge dette Drivhus . . . Og se saa, - hun lo selv - om der er saa stor en Victoria regia . . . at den kan bære mig . . . Nei - man maa tage tiltakke med Aakander . . .