Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Carl kom ind, lidt usikker i Gangen, rødplettet, med Cigaret i Munden. Han havde drukket Cognac med et Par Venner paa sit Værelse . . . Brillant Aften - brillant - det var at more sig.