Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Carl dumpede ud i en Pause, havde spurgt om noget . . . Mærkede saa med ét, der var slet ikke blevet svaret og saa paa sin Stedmoder - Hvor hun var bleg . . . Han blev forvirret, hakkede op med et Par smaa Sætninger, holdt inde og flyttede sig paa Stolen. Saa tog han paa igen med forpustede prd - der svirrede som Myg - indtil han blev ganske . . . hed og taug.