Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Der hørtes ingen Lyd gennem Salene; kun nu og da en Dør, som aabnedes og lukkedes - et Par listende Trin af Tjeneren, som ventede. Utaalmodigt havde han løftet Portièren og stod bukkende i Døren.