Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Det var vist paa Thorsholm . . . Ja - en Dag i Efteraaret . . . Hun stod og satte Blomster i en Skaal. Saa tog han pludselig hendes Hæn der, som var vaade, og han sugede Vandet af med sin Læbe, og da hun blev vred og vilde skænde, bed han hende i den lille Finger over Neglen og lo og lo . . . Men der var et lille Mærke mange Dage.