Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Men hun syntes, at Livet maatte standse sin Gang i Skilsmissens Elendighed.