Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Carl - vilde De blive bedrøvet om vi skulde skilles.