Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Jeg vilde ikke være lykkelig. Aa - 212 nei - Dagene vilde blot komme og gaa, gaa og komme - -