Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Men hun blev og reiste ikke, og der blev aldrig siden talt derom imellem dem.