Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Vilsac saa mod Gulvet, Deres Mand faar jeg maaske ikke en Gang at sé. Jeg hørte, han skulde være paa Urnesgave.