Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Nei - Vilsac - vi kan ikke skilles saaledes. Vi maa tale med hinanden.