Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Pludselig støiede Etatsraadinden frem under Portièren.