Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Ellen tog Hænderne til sig, som havde hun faaet noget slimet mellem Fingrene: Tak, sagde hun og gyste let, jeg er meget vel. Og hun reiste sig, Etatsraadinden saa hende ind i 250 Ansigtet: Foraaret er dog saa slem en Tid for - - Nervøsitet, sagde hun.