Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Ja, sagde Etatsraadinden, De lider meget. Der blev en Taushed.