Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Med Lyset i Haanden gik hun hen over Tæppet og lyttede ved Portieren til Sovekamret, Jo, hans Aande var regelmæssig og dyb; og hun løftede Portieren varsomt, og traadte ind.