Bang, Herman Uddrag fra Fædra

Hun gik hastigt ud, ind gennem Dagligstuen, med Haanden for Lyset. Hun forskrækkedes ved 268 Dørens Lyd, da hun aabnede den til Gangen, og hun gik ned ad Korridoren.