Bang, Herman Uddrag fra Fædra

De to havde intet Ord vekslet, Formiddagen efter hin Nat havde Greven sendt Bud, om Grevinden saa vilde være beredt til at tage til Thorsholm om Aftenen.