Bang, Herman Uddrag fra Fædra

- Jeg reiser iaften.