Bang, Herman Uddrag fra Stuk (Danske Klassikere)

endnu en Sæson . .. Asta Heltz: Astas model, Anna Le vin, f Ferslew, skriver i Joumalistaars. 108 om sæsonbegyndelsen netop den september; hun har i dette værk (1932) loyalt vedgået sin 17-20-årige persons optagethed af den unge succesjournalist, der færdedes i hendes hjem som moderens (bladejerens hustru) protegé, men også delvis forklaret, hvorfor der ikke kunne blive noget forhold mellem dem; det var vistnok hende (og navnlig forældrene), der »brød«; værket er et vigtigt kildeskrift om Bang i hans journalistår. - Pladsens høje Tage: sml. n.t. »over Parken« s. 9. - Nous reviendrons: fr. = vi ses (igen); fremtid.