Bang, Herman Uddrag fra Stuk (Danske Klassikere)

Gipsgesimser... malede Lofter ... Snørkler ... Broncekaryatider: Martens har, som Hellig-Hansen, haft tæft for den da moderne byggestil (»europæernes« i modsætning til »historicisternes«) med »fastelavnslune«, skabt af tyskeren Gottfried Semper, herhjemme repræsenteret af fx F. Mehldal, 282 Vilh. Dahlerup og Ove Petersen (Dagmars af Hellig-Hansen ansatte arkitekt), se Olav Harsløf i Omkring Stuk s. 296ff.). - Veksler: en dengang moderne pengeform, farlig for personer som Hellig-Hansen og Herman Bang.