Bang, Herman Uddrag fra KÆRLIGHED - AAGRERSKE DU ER

Du "fornyer"
i Tvivlsdages Elendighed,
naar Hjerteslaget er mat
og Kærlighed Ligegyldighed.
Naar vi pudser uden Rast
falmede Minder
til uægte Glans.