Bang, Herman Uddrag fra KÆRLIGHED - AAGRERSKE DU ER

Bag Haab mod Haab
slæbes vi tungt
som saarede Ryttere
gennem Sandet.
Og Træhest rider vi
hver Time
med Bly under Fødderne - -