Bang, Herman Uddrag fra HVORDAN MAN BLIVER FORELÆSER

Publikum holdt det ud: Af "Blomster" havde der været mange (man tager sin Tilflugt til Blomster, naar Traaden tyndes), men man forstod, at Meningen havde været god.