Bang, Herman Uddrag fra HVORDAN MAN BLIVER FORELÆSER

Mandag Formiddag gentog jeg Forelæsningen i Stockholm for en indbudt Kreds. Det vil sige to hundrede Personer, der var indbudt à en Krone.