Bang, Herman Uddrag fra HVORDAN MAN BLIVER FORELÆSER

Jeg var den Gang en Slags artistisk Chef for en stor Forretning med Bogtryk og Bogudgivelse og Bladudgivelse. Forretningen havde gaaet et Aar.