Bang, Herman Uddrag fra HVORDAN MAN BLIVER FORELÆSER

Paa Forelæsningsdagens Morgen, før Sol stod op, kom der et Bud fra Kasserersken: jeg maatte øjeblikkelig komme, der var noget galt, jeg maatte komme straks.