Bang, Herman Uddrag fra HVORDAN MAN BLIVER FORELÆSER

Vi ventede Timer. Det blev sikkert, at Ejerne var borte. Men dog blev vi gaaende. Et Par Kontorister gav sig til at spise og drikke Øl ved en Pult.