Bang, Herman Uddrag fra HVORDAN MAN BLIVER FORELÆSER

Hvordan jeg talte, véd jeg ikke.