Bang, Herman Uddrag fra HVORDAN MAN BLIVER FORELÆSER

Jeg anlagde for Lejligheden en Indledning om Norges Naturskønheder, der var særdeles umotiveret, men en Debutant maatte efter min Mening smigre for den nationale Forfængelighed.