Bang, Herman Uddrag fra HVORDAN MAN BLIVER FORELÆSER

Den ganske Forelæsning naaede en knap succes d'estime.