Bang, Herman Uddrag fra DEN GYLDNE STAD

Om Fædrelandskærlighed talte det stolte Hradshin, Stenkongen over alt Bøhmens Land.