Bang, Herman Uddrag fra LUDVIGSBAKKE

Men hine to Kvindeansigter - aa dagligdags Ansigter med bortstrøget 172 Haar fra lidt kantede Tindinger - var forblevet i en Sygs Erindring og Maaneder og Aar kom de igen og igen som et Minde, der kaldte paa fler og fik hundrede Billeder i Følge.