Bang, Herman Uddrag fra LUDVIGSBAKKE

Flyv Fugl, flyv over Furesøens Bølge,
stræk dine Vinger nu vel.
Ser Da to Elskende, dem skal Du følge,
dybt skal Du spejde deres Sjæl.
Er jeg en Sanger, saa maa jeg og vide
Kærligheds jublende Lyst.
Alt, hvad et Hjerte kan føle og lide,
burde jo tolke min Røst.