Bang, Herman Uddrag fra LUDVIGSBAKKE

- Jo, sidste Aar, sagde han, var de rigtig gode - de gik alle af undtagen én. Men da Etatsraaden blev Konferensraad, havde Eriksen, min Fuldmægtig, lavet en Sol ... det var kønt.