Bang, Herman Uddrag fra LUDVIGSBAKKE

Hun bad om en Alen. ForDumaa jodogha'eMaalene, sagde hun, og Ida bragte Alenen, mens Fru Reck tog Maal, staaende op paa en Stol, passerende over Gulvene, opmuntret og spørgende Fru Brandt om gode Raad.