Bang, Herman Uddrag fra LUDVIGSBAKKE

Præsten gik forbi til Sørgehuset, og Jomfru Thøgersen var afsted, ud gennem alle Døre. Kobbersmed 231 Thønnichsen lod strø Buksbomkviste og Sand for alle større Kunder.