Bang, Herman Uddrag fra LUDVIGSBAKKE

.... Fru Brandt var i Seng, og Ida sad, for aaben Dør, i Stuen, hvor hun hørte Moderens Aandedrag. Hun tænkte paa "Proppen"s Daab. Jo, hun m a a t t e liste Pengene ud af den store Sparekassebog.