Bang, Herman Uddrag fra LUDVIGSBAKKE

Erik var en opløben syttenaarig, som tilbragte siç Ferie paa et eller andet Loft i Selskab med Romaner af den nye Litteratur, og som, naar han forlod sine ophedede Skjulesteder, altid saá ud, som om Lyset skar ham i Øjnene.