Bang, Herman Uddrag fra LUDVIGSBAKKE

Ogsaa Ida var bleven staaende og saá over "Længen"s Have. Hun kom der saa sjældent nu: hvor de dog huggede hvert Aar ... der var saa faa tilbage af de gamle Træer.