Bang, Herman Uddrag fra LUDVIGSBAKKE

- Aa, er det Dig, Barn, sagde hun: Jeg lapper Lagener, min Pige ... Vi vasker og vi lapper, Du - - med alle de Gæster. Men de er jo velkomne - det er vist og sandt. Aa, kan Du hjælpe mig ...