Bang, Herman Uddrag fra LUDVIGSBAKKE

Moder og Søn blev staaende nede i Porten, mens Fru von Eichbaum sagde Karl en Besked. Fru von Eichbaum gik hellere selv end hun sendte Julius: Man skal ikke, sagde hun til Søsteren, sende Julius og saadanné op paa et Kontor, hvor de andre, Du, maaske sidder i mindre Stillinger.