Bang, Herman Uddrag fra LUDVIGSBAKKE

Der lød et Par forsigtige Nøgler, og Frøken Kjær var inde hos Kvinderne. Ida gik rundt og tændte, mens hun hørte Professorens Stemme gennem Døren til "A", der stod paa Klem. Hun begyndte at gøre alt i Stand til Stuegangen, 301 medens hun hørte Portøren og de fire paa Trappen og Nøglerne, der blev drejede om i Laasen.