Bang, Herman Uddrag fra Værker i Mindeudgave

- Og han gaar ind paa Ens Idéer, ser Du, sagde Berg. Han f o r s t a a r, sagde han. Man kan udrette noget med Adolf. Han rejste sig og gik hen over Gulvet : Og véd Du, sagde han og slog ud med Haanden: her trængte til at udrettes noget. Her trængte forbandet til, at der blev handlet i dette Land.