INDHOLD

Side HAABLØSE SLÆGTER ..................... 3

STUK........... ......................... 291

HAABLØSE SLÆGTER trykt efter den af Bang selv som den "endelige" betegnede 3die Udgave 1905.

"STUK" trykt efter 2den Udgave 1908.

Det med 3die Bind følgende Ungdomsportræt af Bang er gengivet efter et Fotografi, taget i Stockholm af Atelier Gösta Flormann i første Halvdel af Firserne.