Bang, Herman Uddrag fra FRØKENEN

For de er døde, hendes gamle Venner, det er alt saa længe, længe siden, det, hun læser fra den Gang, hun var ung.