Bang, Herman Uddrag fra BARCHAN ER DØD

- Han havde sat sig, lige ved Døren, med Armene svingende mellem sine Knæ, svingende som to Penduler - - og han talte ikke ...