Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Jeg bekiender det, der var mere ondt end got, mere Daarlighed end Viisdom, eller skal jeg heller sige, mere Svaghed end 298 Styrke i min sidste Anstrængelse, for at naae Pynten, det er at sige den øverste Krands under Steenkorset. Det er mig imidlertid umueligt at bebreide mig denne Forvovenhed.* - At jeg i det Øieblik, jeg triumpherende svang mig op paa det sidste Fodfæste, hemmelig frydede mig over at jeg var eene paa Pynten, var en ulige større Synd, en meget foragteligere Svaghed; den skal jeg bebreide mig evig! -