Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Triumph! Her staaer jeg paa Spiirspidsen af dette Taarn. Hvilken uophørlig Stigen! hvilken Møie, Anstrængelse, Udmattelse, Fare! mine Knæe zittrede, den varme Sveed blev kold, jeg kunde næsten ikke mere, det sortnede for mit Øie, mens hele den levende Verden gleed bort under min Fod - men jeg anspændte med convulsivisk Iver de sidste døende Kræfter - og nu! hvilken Seier, hvilken Himmel, hvori jeg svimler...