Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Hele Strassburg med alle sine Bygninger (en nedtraadt Myretue) med al sin Vrimmel og Larm af mylrende Arbeidere, Broeslidere, og marscherende Tropper - omringet af utallige mindre Tuer, Landsbyer, Skove, Lyststeder - den hele uafseelige Flade, Rhinen giennembugter, Elsas, Baaden og Brisgau, omrandet af Lothringens og Schwarzwalds Bierge - ligger udbredt som et Kort dybt under mit neddalende Blik! Triumph! saa møisom og farlig er Veien til Selvtilfredshed; men saa glimrende er Oversigten fra dens lyse Top!...