Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Foer Blikket op til dig, Uendelige!
Hvor lille var jeg da!
Jeg ledte om mig selv - men stort, men uden Lige!
Men høit, men fuldt af dig, Unævnelige!
Var mit Halleluja!